Krajowy Instytut Mediów

Druga część wyników Badania Założycielskiego

Dane dotyczą indywidualnej konsumpcji treści mediowych oraz użytkowania poszczególnych urządzeń do ich odbioru. Raport obejmuje pomiar zrealizowany przez KIM w okresie od lipca 2021 do marca 2022 na reprezentatywnej próbie 17 143 osób i ekstrapolowany na ogół mieszkańców Polski w wieku 4 lata i więcej. Badanie Założycielskie jest realizowane przez KIM w sposób ciągły.

Badanie Założycielskie prowadzone przez Krajowy Instytut Mediów jest badaniem populacyjnym. Jego celem jest przedstawienie sposobów i częstości korzystania z mediów elektronicznych oraz wyposażenia gospodarstw domowych i poszczególnych ich członków w urządzenia do odbioru mediów elektronicznych. Przeprowadzono bezpośrednie wywiady z osobami w wieku 4+, na temat indywidualnej konsumpcji mediów oraz użytkowania urządzeń do ich odbioru. Szczegółowy opis metodologii badania został przedstawiony w raporcie.
Raport z Badania Założycielskiego można pobrać tutaj.

Ostatnio dodane

Nowe odbiorniki telewizyjne ma 15,1 proc. posiadaczy telewizorów

Czytaj dalej

Kobiety częściej niż mężczyźni czytają książki

Czytaj dalej

Krajowy Instytut Mediów zbadał aktywność Polaków w czasie wolnym

Czytaj dalej