Krajowy Instytut Mediów

Druga część wyników Badania Założycielskiego

Dane dotyczą indywidualnej konsumpcji treści mediowych oraz użytkowania poszczególnych urządzeń do ich odbioru. Raport obejmuje pomiar zrealizowany przez KIM w okresie od lipca 2021 do marca 2022 na reprezentatywnej próbie 17 143 osób i ekstrapolowany na ogół mieszkańców Polski w wieku 4 lata i więcej. Badanie Założycielskie jest realizowane przez KIM w sposób ciągły.

Badanie Założycielskie prowadzone przez Krajowy Instytut Mediów jest badaniem populacyjnym. Jego celem jest przedstawienie sposobów i częstości korzystania z mediów elektronicznych oraz wyposażenia gospodarstw domowych i poszczególnych ich członków w urządzenia do odbioru mediów elektronicznych. Przeprowadzono bezpośrednie wywiady z osobami w wieku 4+, na temat indywidualnej konsumpcji mediów oraz użytkowania urządzeń do ich odbioru. Szczegółowy opis metodologii badania został przedstawiony w raporcie.
Raport z Badania Założycielskiego można pobrać tutaj.

Ostatnio dodane

15,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z komputerów stacjonarnych

Czytaj dalej

W laptopy wyposażonych jest 61,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce

Czytaj dalej

75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona. Z tabletu 12,3 proc

Czytaj dalej