Krajowy Instytut Mediów

Najnowsze wyniki trackingu treści audio

Dane obejmują rynki lokalne w podziale administracyjnym na województwa oraz stolice województw. Wskaźniki słuchania dotyczą słuchania radia z wyłączeniem stacji nadających wyłącznie przez Internet.

Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania.
Zasięg dzienny to udział osób deklarujących słuchanie danej stacji wśród ogółu osób zamieszkujących w danym obszarze
Słuchalność dzienna to udział osób deklarujących słuchanie danej stacji wśród ogółu osób, deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia w danym obszarze.
Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji
w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad w danym obszarze.
Średni dzienny czas słuchania stacji określa, jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu wczorajszym danej stacji radiowej w danym obszarze. Wskaźnik podawany jest w minutach.
Badanie treści audio realizowane jest na w pełni reprezentatywnej próbie niemal 150 000 wywiadów telefonicznych w skali roku, w sposób ciągły. Każdego dnia (za wyjątkiem okresów świątecznych oraz długich weekendów) realizowanych jest średnio 500 wywiadów telefonicznych.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, mająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności, obejmujący także dotarcie do słuchaczy stacji lokalnych.
Dane, ważone na podstawie BZ KIM (N=18 000 wywiadów), prezentują wyniki za okres luty-kwiecień 2022, N=39853 osoby w wieku 15+. Najnowsze wyniki trackingu treści audio można pobrać tutaj.

 

Ostatnie wpisy

15,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z komputerów stacjonarnych

Czytaj dalej

W laptopy wyposażonych jest 61,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce

Czytaj dalej

75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona. Z tabletu 12,3 proc

Czytaj dalej