Krajowy Instytut Mediów

Radio to nadal bardzo popularne medium

W 2023 r. radio gromadziło średnio 18,1 mln słuchaczy dziennie (56,6% ogółu mieszkańców Polski 15+) vs. 20,1 mln (62,2%) w 2022 roku

Spadek odsetka słuchaczy o 5,6 punktów procentowych dotyczy odbioru radia za pośrednictwem fal radiowych. Nie ulega zmianie liczba osób słuchających radia przez internet.

Najpopularniejsza stacja w Polsce to RMF FM, której w 2023 roku słuchało każdego dnia średnio 17,9% Polaków 15+ (spadek w porównaniu do 2022 o 1,5 pp). Kolejne w rankingu jest Radio ZET, którego średni dzienny zasięg to 9,8% (wzrost o 0,4 pp). Radia ESKA słuchało w 2023 roku średnio 5,3% Polaków 15+ dziennie (spadek o 0,8 pp), zaś Jedynkę PR – 4,7%. TOP 5 w 2023 zamyka Audytorium17 z zasięgiem 3,7% (w 2022: 3,8%).

Analiza wyników zasięgowych dla grup radiowych pokazuje, że liderem pozostaje Grupa RMF (RMF FM, RMF MAXX, RMF Classic, RFM24, Radio GRA). Jej wynik w porównaniu do 2022 roku jest jednak nieco słabszy (zasięg dzienny 2023 – 20,7%; 2022 – 22,8%).

Dzięki połączeniu z Grupą Agora, umocniła się pozycja Grupy Eurozet (Radio ZET, TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Plus, Antyradio, Radio Pogoda, Meloradio, Rock Radio, Chillizet). Średni zasięg dzienny grupy w 2023 roku wyniósł 16,4%.

Wyniki radia publicznego w zasadzie nie uległy zmianie – Polskie Radio (Jedynka – Program 1 PR, Dwójka – Program 2 PR, Trójka – Program 3 PR, PR24) w 2023 osiągnęło średni dzienny zasięg na poziomie 7,0% (2022 – 6,8%), zaś Audytorium17 (23 lokalne stacje Polskiego Radia) – 3,6% (2022 – 3,7%).

Średni dzienny zasięg Grupy TIME (Radio ESKA, ESKA Rock, Radio Eska2, Radio VOX FM) wyniósł w 2023 roku 7,0% (w 2022 – 7,7%).

Analiza danych rocznych, uśredniających wyniki badania Audio Track z całego roku 2023, pokazuje, że zasięg dzienny radia wśród ogółu mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej wyniósł 56,6%. Oznacza to, że średnio 18,1 mln osób dziennie miało w tym okresie kontakt z radiem, niezależnie od miejsca słuchania, czy źródła sygnału.

W porównaniu z rokiem 2022, audytorium radiowe – w rozumieniu dziennego kontaktu z radiem – zmalało o 5,6 punktów procentowych (średni zasięg dzienny radia w 2022 – 62,2%).

Radio słuchane jest przede wszystkim za pośrednictwem fal radiowych. Eter jako źródło sygnału radiowego wskazuje 49,0% ogółu Polaków 15+ (w 2022: 54,9%).

Słuchanie radia przez internet wybiera – podobnie jak w 2022 roku – 7,6% populacji osób 15+. Internet jest domeną młodszych słuchaczy. W grupie osób 15-29 lat udział internetu wynosi 8,7%, a w grupie 30-49 lat – 10,5%. Po 50-tym roku życia odsetek wybierających internet jako źródło sygnału radiowego spada. W grupie 50-64 lata, internet wybiera 6,9% osób, w grupie 65 lat i więcej – 2,8%.

W 2023 roku radio samochodowe przejęło – jeśli chodzi o urządzenia wybierane do odbioru radia – palmę pierwszeństwa. Poprzez radio samochodowe słuchało radia 26,6% ogółu Polaków 15+ (w 2022: 28,2%). Z tradycyjnego odbiornika radiowego korzystało w 2023 roku 25,8% słuchaczy radia (w 2022: 29,1%).

Badanie Audio Track prowadzone jest przez KIM od lutego 2022 roku. Badanie realizowane jest telefonicznie, w sposób ciągły, na w pełni losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, obejmując wyniki z ostatnich 6 miesięcy. W połowie miesiąca udostępniany jest raport obejmujący wyniki ogólnopolskie, na koniec każdego miesiąca – raport dla rynków lokalnych.

Raport roczny, dostępny pod adresem www.kim.gov.pl/wyniki-badan/, prezentuje dane z badania Audio Track realizowanego od stycznia do grudnia 2023 r. W tym okresie zostało zrealizowanych łącznie 113 140 wywiadów.

Infografika przedstawia zasięg dzienny radia. Porównanie roku 2022 i 2023

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej