Krajowy Instytut Mediów

Kto jest zagrożony utratą sygnału telewizyjnego?

Stary odbiornik telewizyjny

Z danych wynika, że 1,81 mln gospodarstw domowych jest nieprzygotowana do wdrożenia standardu DVBT2/HEVC, a tym samym zagrożona utratą dostępu do sygnału telewizyjnego. Aż 91% z nich posiada tylko jeden telewizor i w 68% przypadków odbiornik TV ma ponad 6 lat. Jednocześnie, blisko połowa, bo aż 44% gospodarstw domowych nieprzystosowanych technologicznie do wdrożenia DVBT2/HEVC, nie ma dostępu do internetu

Gospodarstwa domowe zagrożone utratą sygnału telewizyjnego rzadziej niż przeciętne gospodarstwa domowe maja telewizor Smart TV (18% vs. 42%), smartfon (49% vs. 78%) oraz komputer lub tablet (27% vs. 65%). W większości są to jednoosobowe gospodarstwa domowe (56%), w których prym wiodą ludzie starsi (wśród 41% z nich „lider” jest w wieku powyżej 70 lat, w przypadku 81% „lider” ma ponad 50 lat). Są to w dużej mierze domostwa zlokalizowane na wsi (55%) oraz o niższych dochodach niż gospodarstwa domowe w Polsce ogółem posiadające telewizor.

Gospodarstwa bez możliwości odbioru DVB-T2 HEVC - profil
Infografika przedstawiająca wyniki dla najbardziej narażonych na utratę sygnału telewizji cyfrowej NTC. Górne (niebieskie) wykresy kołowe opisują wyposażenie sprzętowe do odbioru telewizji. Dolne wykresy kołowe (pomarańczowe) prezentują profil gospodarstw najbardziej narażonych na utratę dostępu do telewizji

Badanie daje szeroką wiedzę o grupach które są najbardziej narażone na utratę sygnału

Wyniki badania gotowości prowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów są coraz szerzej wykorzystywane do planowania działań związanych z przygotowaniem odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej. Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów, Mirosław Kalinowski, referował je przed Senacką Komisją Kultury i Środków Przekazu.
„- Informacje, jakie płyną z naszych badań, dają szeroką wiedzę o grupach najbardziej zagrożonych utratą sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Analizując profil widzów korzystających z NTC i ich sytuację materialną, można podjąć działania, które pozwolą zapobiegać ewentualnemu wykluczeniu części osób z możliwości odbioru sygnału telewizyjnego po wprowadzeniu standardu DVBT2/HEVC. W tej grupie zakup nowego sprzętu do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej może stanowić duże wyzwanie” – wyjaśnia Mirosław Kalinowski.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej