Krajowy Instytut Mediów

Kolejne wyniki badania treści audio

Kobieta słucha radia

Dane obejmują wskaźnik słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania wiodących stacji radiowych ogólnopolskich i regionalnych. Przedstawione są także ogólne charakterystyki dotyczące słuchania radia, jak pory i miejsce słuchania czy wykorzystywane do odbioru radia urządzenia.

Słuchalność dzienna to łączna liczba osób, deklarujących słuchanie danej stacji przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia.
Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad.
Średni dzienny czas słuchania stacji określa, jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu wczorajszym danej stacji radiowej. Wskaźnik podawany jest w minutach.
Badanie zostało uruchomione w trybie pilnym na wniosek KRRiT w styczniu tego roku według opracowanego przez KIM nowego standardu pomiaru słuchalności treści audio, w tym radia. Projekt, obok Badania Założycielskiego, jest drugim przedsięwzięciem o tak szerokiej skali, realizowanym przez KIM na potrzeby rynku mediowego.
Wdrożone w styczniu przez KIM badanie treści audio realizowane jest na w pełni reprezentatywnej próbie niemal 150 000 wywiadów telefonicznych w skali roku w sposób ciągły. Każdego dnia (za wyjątkiem okresów świątecznych oraz długich weekendów) realizowanych jest średnio 500 wywiadów telefonicznych.
Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkujące na terenie Polski, do których numery telefonów komórkowych zostały wygenerowane losowo. Cechą samej próby jest duża szczegółowość, mająca pokazać kompleksowy obraz słuchalności, obejmujący także dotarcie do słuchaczy stacji lokalnych.
Dane, ważone na podstawie BZ KIM (N=18 000 wywiadów), prezentują wyniki za okres luty-kwiecień 2022, N=39853 osoby w wieku 15+.
Dane będą publikowane w cyklach miesięcznych, w połowie miesiąca. Wyniki trackingu treści audio można pobrać tutaj.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej