Krajowy Instytut Mediów

Poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC w lipcu wzrósł o trzy punkty procentowe w stosunku do czerwca i obecnie wynosi 72 %

Tempo zmian przygotowania na nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC pozostaje niezmienne od maja. Na koniec lipca liczba gospodarstw zagrożonych utratą sygnału spadła z 1,23 mln do 1,11 mln gospodarstw.

Obszary objęte drugim, trzecim i ostatnim etapem przełączeń na nowy standard odnotowują podobną dynamikę zmiany gotowości na DVB-T2/HEVC – wzrost o 3 pp w stosunku do czerwca 2022.

Wskaźnik dostosowania gospodarstw na odbiór nowego standardu wynosi w tych obszarach odpowiednio 77% (drugi etap przełączeń – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), 71% (trzeci etap przełączeń – województwa łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) i 69% (czwarty, ostatni etap przełączeń w lipcu 2022 – województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

wykres przedstawiający wynik w trendzie wrzesień 2021 - lipiec 2022

Najbardziej stabilny poziom gotowości na nowy standard odnotowują województwa dolnośląskie i lubuskie, które objął pierwszy etap przełączeń na nowy standard w marcu 2022. Wskaźnik gotowości na odbiór DVB-T2/HEVC wynosi w tym obszarze 75% i nie ulega zmianie od kwietnia.

Z danych jasno wynika, że głównym motywatorem do podjęcia działań dostosowawczych
do odbioru nowego standardu nadawania telewizji naziemnej jest utrata sygnału preferowanej stacji telewizyjnej, w drugiej zaś kolejności informacje podawane na ten temat w mediach.

grafika przedstawia tabelę z wynikami działań podejmowanych w związku ze zmianą standardu

Krajowy Instytut Mediów prowadzi ciągły pomiar stanu przygotowań gospodarstw domowych na nowy standard telewizji naziemnej od jesieni 2021. Kolejne wyniki badań na ten temat zostaną opublikowane we wrześniu.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej