Krajowy Instytut Mediów

Poziom dostosowania do nowego standardu odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Poziom dostosowania do nowego standardu odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC wzrósł w sierpniu w porównaniu do lipca o kolejne trzy punkty procentowe i wynosi obecnie 75%

Poziom dostosowania do nowego standardu nadawania DVB-T2/HEVC nadal rośnie. Na koniec sierpnia liczba gospodarstw niedostosowanych do odbioru sygnału DVB-T2/HEVC wyniosła 0,99 mln (w lipcu – 1,11 mln.).

wykres przedstawiający wynik w trendzie wrzesień 2021 - sierpień 2022

Wzrost dostosowania gospodarstw do nowego standardu DVB-T2/HEVC nastąpił we wszystkich obszarach, objętych kolejnymi etapami przełączeń na nowy standard.

Relatywnie największy wzrost zaobserwowano w obszarze ostatniego przełączenia (województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), które nastąpiło 23 czerwca.

Wskaźnik dostosowania na koniec sierpnia wyniósł tam 74% – wzrost o 5pp w stosunku do lipca.

W obszarze pierwszego etapu przełączeń (woj. dolnośląskie, lubuskie) wskaźnik dostosowania gospodarstw na odbiór nowego standardu wynosi 77% (wzrost o 2 pp), w obszarze drugiego etapu przełączeń (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 78% (wzrost o 1pp), a w obszarze trzeciego etapu (województwa łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)- 74% (wzrost o 3pp).

Najlepiej dostosowane pozostają zatem gospodarstwa objęte pierwszym i drugim etapem przełączeń.

grafika przedstawia tabelę z wynikami działań podejmowanych w związku ze zmianą standardu

Głównym impulsem do podjęcia działań dostosowawczych do odbioru nowego standardu nadawania telewizji naziemnej pozostaje utrata sygnału preferowanej stacji telewizyjnej.

Ostatnio dodane

15,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce korzysta z komputerów stacjonarnych

Czytaj dalej

W laptopy wyposażonych jest 61,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce

Czytaj dalej

75,8 proc. Polaków korzysta ze smartfona. Z tabletu 12,3 proc

Czytaj dalej