Krajowy Instytut Mediów

Poziom dostosowania do nowego standardu odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Poziom dostosowania do nowego standardu odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC wzrósł w sierpniu w porównaniu do lipca o kolejne trzy punkty procentowe i wynosi obecnie 75%

Poziom dostosowania do nowego standardu nadawania DVB-T2/HEVC nadal rośnie. Na koniec sierpnia liczba gospodarstw niedostosowanych do odbioru sygnału DVB-T2/HEVC wyniosła 0,99 mln (w lipcu – 1,11 mln.).

wykres przedstawiający wynik w trendzie wrzesień 2021 - sierpień 2022

Wzrost dostosowania gospodarstw do nowego standardu DVB-T2/HEVC nastąpił we wszystkich obszarach, objętych kolejnymi etapami przełączeń na nowy standard.

Relatywnie największy wzrost zaobserwowano w obszarze ostatniego przełączenia (województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), które nastąpiło 23 czerwca.

Wskaźnik dostosowania na koniec sierpnia wyniósł tam 74% – wzrost o 5pp w stosunku do lipca.

W obszarze pierwszego etapu przełączeń (woj. dolnośląskie, lubuskie) wskaźnik dostosowania gospodarstw na odbiór nowego standardu wynosi 77% (wzrost o 2 pp), w obszarze drugiego etapu przełączeń (województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 78% (wzrost o 1pp), a w obszarze trzeciego etapu (województwa łódzkie, małopolskie, opolskie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)- 74% (wzrost o 3pp).

Najlepiej dostosowane pozostają zatem gospodarstwa objęte pierwszym i drugim etapem przełączeń.

grafika przedstawia tabelę z wynikami działań podejmowanych w związku ze zmianą standardu

Głównym impulsem do podjęcia działań dostosowawczych do odbioru nowego standardu nadawania telewizji naziemnej pozostaje utrata sygnału preferowanej stacji telewizyjnej.

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej