Krajowy Instytut Mediów

We wrześniu i październiku 2022 roku, Krajowy Instytut Mediów prowadzi badanie dzienniczkowe

We wrześniu i październiku 2022 roku, Krajowy Instytut Mediów prowadzi badanie dzienniczkowe

W tym czasie będziemy kontaktować się z osobami, które chcemy zaprosić do badania.

Udział w badaniu jest dobrowolny.

Zależy nam na opinii każdej osoby, którą zapraszamy do badania.
To wyjątkowa okazja, aby podzielić się swoimi preferencjami.

Uczestnicy naszych badań mają wpływ na przyszły kształt mediów w Polsce.
Zebrane dane przetwarzamy w sposób zanonimizowany, tzn. że wszystkie zebrane dane będę analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, np. „50% kobiet w wieku 30-35 lat przed południem słucha radia”.
Gwarantujemy poufność danych oraz ich bezpieczeństwo.

Osoby biorące udział w badaniu
wezmą udział w konkursie z nagrodami pieniężnymi.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej