Krajowy Instytut Mediów

35,9% Polaków, korzystających z internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, napotkało w sieci treści wideo, które uznało za nieprawdziwe, a 41,5% za przesadzone

Zdecydowanie częściej napotkanie treści identyfikowanych jako fake news deklarują osoby z wyższym wykształceniem (45,3%) oraz mieszkańcy miast średniej wielkości od 100 do 200 tys. mieszkańców (49,4%) oraz miast największych, pow. 200 tyś. (38,0%).

Osoby starsze, w wieku 65 lat i więcej, istotnie rzadziej dostrzegały w internecie treści nieprawdziwe. W ciągu ostatniego roku zidentyfikowała je niespełna 1/3 seniorów, korzystających z internetu (29,7%). Zarówno nieprawdziwe, jak i przesadzone treści internetowe, istotnie częściej dostrzegały natomiast osoby młode, pomiędzy 16 a 29 rokiem życia (odpowiednio 44,2% i 48,8%).

Najbardziej krytyczne wobec kontentu wideo w Internecie są osoby z wykształceniem wyższym. Odsetek osób, które zetknęły się w internecie w okresie ostatniego roku z treściami ich zdaniem przesadzonymi, wyniósł w tej grupie 50,9%. Takie treści relatywnie częściej napotkali także mieszkańcy miast – najczęściej miast średniej wielkości od 100 do 200 tys. mieszkańców (52,9%).

Po zetknięciu się z nieprawdziwą treścią 34,3 % Polaków niczego nie próbowało weryfikować. Jedynie 1,8% zgłosiło podejrzane treści do organizacji sprawdzającej prawdziwość informacji podawanych w internecie.

– W internecie bardzo łatwo natknąć się na nieprawdziwe lub przesadzone informacje. Podstawą wydaje się krytyczne myślenie i weryfikacja źródeł, z jakich pochodzą czytane treści. Ważna jest także ocena ich wiarygodności. Z rozpoznaniem fake newsów znacząco słabiej radzą sobie osoby starsze, które w sposób mniej krytyczny i z większą łatwością przyjmują napotykane w internecie informacje – komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań KIM.

We wrześniu KIM opublikował wyniki Badania Założycielskiego za okres od stycznia do czerwca 2022 r., obejmujące gospodarstwa domowe i osoby indywidualne w wieku 16 lat i więcej.

Przedmiotem Badania Założycielskiego są zachowania konsumenckie, obejmujące korzystanie z radia, telewizji i internetu oraz urządzenia, służące do odbioru tych mediów.

Badanie ma charakter ciągły, co pozwala na śledzenie zmian w czasie i obserwację trendów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów (radia, telewizji, internetu) jednocześnie i na największą, jak dotąd, skalę w Polsce.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej