Krajowy Instytut Mediów

Krajowy Instytut Mediów zbadał aktywność Polaków w czasie wolnym

Restaurację, pub lub kawiarnię odwiedziło w ciągu ostatniego roku 55,9% Polaków w wieku 16 lat i więcej - wynika z najnowszych wyników Badania Założycielskiego. Wśród aktywności poza domem popularne są także wyjścia na festyny, jarmarki czy imprezy folklorystyczne oraz do kina

Z usług gastronomicznych poza domem w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie najczęściej korzystały osoby z gospodarstw domowych liczących 3 osoby – 65,6%, najrzadziej osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa – 43,8%.

Konsumpcja na zewnątrz jest też bardziej popularna wśród osób z gospodarstw nieposiadających telewizora – taki sposób spędzania wolnego czasu deklaruje w tej grupie 67,4%.
Analiza wyników ze względu na miejsce zamieszkania badanych wykazuje, że najchętniej z placówek gastronomicznych korzystają mieszkańcy miast liczących ponad 200 tys. mieszkańców (69,5 %.) oraz osoby z południa Polski (śląskie, małopolskie) – 61,7 %.
Jedzenie „na mieście” różnicuje także wiek. Szczególnie chętnie z gastronomii korzystają osoby w wieku 16-29 i 30-49 lat. W tych grupach wiekowych restaurację, bar, pub lub kawiarnię odwiedziło choć raz w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie odpowiednio 74,6% i 69,3% Polaków.

W tym okresie w festynie, jarmarku lub imprezie folklorystycznej wzięło udział 31,4% Polaków. Odsetek bywalców takich imprez jest najwyższy wśród osób z trzy i czteroosobowych gospodarstw domowych – odpowiednio 33,8% i 34,8%.
Festyny, jarmarki czy imprezy folklorystyczne najczęściej przyciągają osoby z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (35,9 proc.) oraz mieszkańców południowych województw, śląskiego i małopolskiego – (34,4 %). Chętniej korzystają z nich osoby młode, w wieku 16-29 lat (36,5%), najrzadziej zaś osoby w wieku 65 lat i więcej (20 %).

Na seansie kinowym, przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie , było 31% osób w wieku 16 lat i więcej. Istotnie częściej z tej formy aktywności korzystały osoby z gospodarstw trzy i czteroosobowych – 38,4% i 33,6%.
Kino jest ważną alternatywą dla osób, które nie posiadają w mieszkaniu telewizora. 44,0 % osób w z tej grupy deklaruje, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie oglądało film w kinie.
Kino jest rozrywką przede wszystkim mieszkańców największych miast, powyżej 200 tys. – 43,6 % z nich deklaruje taki sposób spędzania wolnego czasu.
Z rozrywki w kinie korzystają istotnie częściej Polacy w wieku 16-29 lat (57,9 %). Seniorzy, w wieku 65 lat i więcej, z kina korzystają najrzadziej – jedynie 7,4% osób w tej grupie wiekowej deklaruje, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie było w kinie.

Dane pochodzą z badania, które objęło reprezentatywną próbę to n=16 007 osób w wieku 16+. Pomiaru dokonywano w okresie styczeń-czerwiec 2022.

Przedmiotem Badania Założycielskiego są zachowania konsumenckie dotyczące korzystania m.in. z radia, telewizji i internetu oraz urządzenia służące do odbioru tych mediów. Badanie obejmuje korzystanie z mediów przez gospodarstwa domowe oraz konsumpcję indywidualną. Ma charakter ciągły, co pozwala na śledzenie zmian w czasie i obserwację trendów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów (radia, telewizji, internetu) jednocześnie i na największą jak dotąd skalę w Polsce.

Wyniki Badania Założycielskiego dostępne są TUTAJ: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynki lokalne

Czytaj dalej

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej