Krajowy Instytut Mediów

Opublikowaliśmy kolejne lokalne wyniki badania słuchalności treści audio

Obecna publikacja obejmuje rynki lokalne, w podziale na województwa oraz ich stolice. Dane obejmują wskaźnik zasięgu dziennego, słuchalności dziennej, wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania oraz średni czas słuchania.

Bieżący raport, podobnie jak wszystkie poprzednie publikacje, prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy, czyli w przypadku obecnej publikacji od grudnia 2022 do maja 2023.

Dane publikowane przez KIM są skumulowanymi danymi kroczącymi, a wyniki zawsze obejmują dane pochodzące z okresów 6 miesięcznych. Zestawienie danych z kilku okresów umożliwia śledzenie zmian w czasie.

Tabele, pokazujące zasięg dzienny, prezentują zarówno odsetki słuchaczy jak i rzeczywistą populację słuchaczy danej stacji radiowej.

W tabelach, obejmujących udział w czasie słuchania prezentowana jest informacja o tym, jaki odsetek łącznego czasu słuchania radia przez mieszkańców Polski 15+ przypada na daną stację radiową.

Badanie treści audio realizowane jest w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Próba miesięczna obejmuje 11 900 osób. Każdego dnia, z wyłączeniem dni świątecznych i długich weekendów, przeprowadzanych jest średnio 420 wywiadów telefonicznych. Baza numerów komórkowych generowana jest losowo.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych. Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Wyniki tego i innych badań KIM dostępne są tutaj: www.kim.gov.pl/wyniki-badan/

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej