Krajowy Instytut Mediów

Publikujemy kolejne lokalne wyniki badania Audio Track

Aktualny raport prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy, czyli od lutego do lipca 2023

Dane publikowane przez KIM są skumulowanymi danymi kroczącymi, a wyniki zawsze obejmują dane pochodzące z okresów 6 miesięcznych. Zestawienie danych z kilku okresów umożliwia śledzenie zmian w czasie.

Tabele, pokazujące zasięg dzienny, prezentują zarówno odsetki słuchaczy jak i rzeczywistą populację słuchaczy danej stacji radiowej.

W tabelach, obejmujących udział w czasie słuchania prezentowana jest informacja o tym, jaki odsetek łącznego czasu słuchania radia przez mieszkańców Polski 15+ przypada na daną stację radiową.

Badanie treści audio realizowane jest telefonicznie, w sposób ciągły, na w pełni reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca dane ogólnopolskie i na końcu każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych.

Raporty obejmują wyniki dla stacji koncesjonowanych oraz stacji nadających przez Internet.

Ostatnio dodane

Nowe, półroczne wyniki Badania Założycielskiego

Czytaj dalej

Kolejny raport obejmujący zasięgi lokalnych stacji telewizyjnych

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio – rynki lokalne

Czytaj dalej