Krajowy Instytut Mediów

Spotkanie z MOC TV

26 października 2023 odbyło się spotkanie grupy roboczo-badawczej MOC TV i KIM

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki połówkowe Badania Założycielskiego za rok 2023, a także raport dotyczący Polaków 50+.

Odsetek osób w wieku senioralnym wzrasta. KIM przygląda się dzisiejszym 50 latkom, ich zwyczajom i kompetencjom w obszarze korzystania z mediów. To właśnie ta grupa zasili w przyszłości pokolenie seniorów. Motywem przewodnim raportu jest pytanie, jak bardzo przyszli seniorzy będą różnić się od dzisiejszych i jakie będą ich potrzeby.

Zespół KIM zaprezentował stronie rynkowej także najważniejsze wskaźniki mediowe, w tym sposoby odbioru sygnału telewizji linearnej. Na podstawie danych za pierwsze półrocze 2023 została zasygnalizowana zmniejszającą się liczba odbiorców płatnej telewizji, a szczególnie satelity, przy wzrośnie użytkowników wyłącznie telewizji naziemnej. Została także podkreślona zmiana definicji gospodarstwa domowego w publikacjach GUS – z definicji ekonomicznej na mieszkaniową, wynikającą ze spisu 2021. Temat jest istotny z punktu widzenia budowania modeli konsumpcji mediów.

Prezentowany przez KIM materiał został przyjęty przez uczestników spotkania z dużym zainteresowaniem.

„Przedstawione przez KIM wyniki dotyczące sposobu odbioru przez widzów sygnału telewizji linearnej, a także obszaru korzystania z mediów przez osoby w wieku 50+ są bardzo wartościowe dla nadawców. Mamy nadzieję, że będziemy mogli razem z KIM pogłębiać wiedzę o różnych sposobach konsumpcji treści wideo, zwłaszcza w podziale na grupy wiekowe, płeć, miejsce zamieszkania i sytuację gospodarstwa domowego. Dane te są kluczowe zarówno dla działów programmingu, jak i biur reklamy.” – komentuje Przemysław Broniszewski, Prezes Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”.

Realizując Badanie Założycielskie, KIM pełni rolę „mediowego GUSu”, dostarczając wyniki badania w zgodzie z najwyższymi standardami metodologicznymi i postulatami sformułowanymi przez branżę mediową w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów”. Przyjęta w badaniu metodologia, wspólna dla wielu mediów, jest unikatowa na polskim rynku i została wypracowana przez zespół ekspertów KIM przy udziale specjalistów z GUS. Badanie Założycielskie jest projektem ciągłym, a jego wyniki udostępniane są dwa razy w roku.

Aktualny raport, prezentujący wyniki połówkowe Badania Założycielskiego za okres od stycznia do czerwca 2023 r., a także raport Polacy 50+ dostępne są pod adresem: https://kim.gov.pl/wyniki-badan/.

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej