Krajowy Instytut Mediów

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Raport prezentuje cztery główne wskaźniki radiowe: zasięg dzienny, słuchalność dzienną, wskaźnik udziału w czasie słuchania oraz średni czas słuchania

Aktualny raport prezentuje dane za ostatnie 6 miesięcy, czyli w przypadku obecnej publikacji z okresu od listopada 2023 do kwietnia 2024 włącznie.

Zasięg dzienny to odsetek osób mieszkających na danym obszarze, które zadeklarowały, że w dniu poprzedzającym wywiad, choćby przez krótką chwilę słuchały danej stacji radiowej.

Słuchalność dzienna, to łączna liczba osób deklarujących słuchanie danej stacji, przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia.

Wskaźnik udziału dziennego w czasie słuchania opisuje procentowy udział danej stacji w łącznym czasie słuchania radia w dniu poprzedzającym wywiad.

Średni dzienny czas słuchania stacji określa, jak długo przeciętny słuchacz słuchał w dniu wczorajszym danej stacji radiowej. Wskaźnik podawany jest w minutach.
Badanie realizowane jest telefonicznie na losowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat
i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych – w połowie miesiąca udostępniane są dane ogólnopolskie, zaś na koniec każdego miesiąca dane dla rynków lokalnych.

Ostatnio dodane

Wyniki Audio Track, rynek ogólnopolski

Czytaj dalej

Fake newsy - raport

Czytaj dalej

Wyniki badania Audio Track - rynki lokalne

Czytaj dalej