Krajowy Instytut Mediów

Wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i analizami, prezentującymi wyniki badań mediów realizowanych w ramach jednoźródłowego Badania Założycielskiego KIM. Korzystanie z wyników badań KIM jest dozwolone przy jednoczesnym poinformowaniu o źródle ich pochodzenia ze wskazaniem adresu internetowego oraz podaniem twórcy (KIM).

Sortuj po:

Wybrane wyniki BZ 2023. Osoby indywidualne

 • dane styczeń – czerwiec 2023

Tabele BZ KIM 2023 – dane o osobach w wieku 4+

Pobierz raport

Wybrane wyniki BZ 2023. Gospodarstwa domowe

 • dane styczeń – czerwiec 2023

Tabele BZ KIM 2023 – dane o gosp domowych

Pobierz raport

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

 • dane z 6 miesięcy:
  kwiecień – wrzesień 2023
Pobierz raport

Badanie Założycielskie styczeń-czerwiec 2023 –  wybrane wskaźniki mediowe

 • Spotkanie z MOC TV
  26.10.2023
Pobierz raport

Polacy 50+ – raport na podstawie wyników BZ 2022

 • Spotkanie z MOC TV
  26.10.2023
Pobierz raport

Badania treści audio – rynki lokalne

 • dane z 6 miesięcy:
  kwiecień – wrzesień 2023
Pobierz raport
1 8 9 10 12