Krajowy Instytut Mediów

Wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i analizami, prezentującymi wyniki badań mediów realizowanych w ramach jednoźródłowego Badania Założycielskiego KIM. Korzystanie z wyników badań KIM jest dozwolone przy jednoczesnym poinformowaniu o źródle ich pochodzenia ze wskazaniem adresu internetowego oraz podaniem twórcy (KIM).

Fake newsy

  • raport z eksploracyjnego badania jakościowego
Pobierz raport

Sortuj po:

Charakterystyka słuchania radia

  • dane luty-kwiecień 2022
Pobierz raport
Kobieta leży na sofie i słucha radia

Wyniki Badania Założycielskiego IND

  • pomiar lipiec 2021 – marzec 2022
Pobierz raport

Badania treści audio – rynki lokalne

  • dane luty – kwiecień 2022
Pobierz raport

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

  • dane w trendzie do maja 2022
Pobierz raport

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

  • dane w trendzie do czerwca 2022
Pobierz raport

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

  • dane kwiecień-czerwiec 2022
Pobierz raport
1 2 3 13