Krajowy Instytut Mediów

Wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i analizami, prezentującymi wyniki badań mediów realizowanych w ramach jednoźródłowego Badania Założycielskiego KIM. Korzystanie z wyników badań KIM jest dozwolone przy jednoczesnym poinformowaniu o źródle ich pochodzenia ze wskazaniem adresu internetowego oraz podaniem twórcy (KIM).

Badania treści audio – rynki lokalne

  • dane lipiec-grudzień 2022
Pobierz raport

Sortuj po:

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

  • dane w trendzie do lipca 2022
Pobierz raport

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

  • dane w trendzie do sierpnia 2022
Pobierz raport

DVB-T2/HEVC raport zamknięcia

  • podsumowanie prac
Pobierz raport

Wybrane wyniki Badania Założycielskiego

  • dane lipiec-październik 2021
Pobierz raport

Wyniki Badania Założycielskiego GOS

  • pomiar lipiec 2021 – marzec 2022
Pobierz raport
Rodzina oglądająca telewizje

Wyniki Badania Założycielskiego IND

  • pomiar lipiec 2021 – marzec 2022
Pobierz raport
1 3 4 5