Krajowy Instytut Mediów

Wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i analizami, prezentującymi wyniki badań mediów realizowanych w ramach jednoźródłowego Badania Założycielskiego KIM. Korzystanie z wyników badań KIM jest dozwolone przy jednoczesnym poinformowaniu o źródle ich pochodzenia ze wskazaniem adresu internetowego oraz podaniem twórcy (KIM).

Fake newsy

  • raport z eksploracyjnego badania jakościowego
Pobierz raport

Sortuj po:

Wybrane wyniki Badania Założycielskiego

  • dane lipiec-październik 2021
Pobierz raport

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

  • prezentacja głównych wyników w kontekście komunikacji
Pobierz raport
Telewizor na ścianie
1 12 13