„Czy jesteśmy gotowi na DVB-T2/HEVC? Konferencja Związku Cyfrowa Polska”

Konferencja PIKE