Gotowość gospodarstw domowych na nowy standard DVB-T2/ HEVC