Wyniki Badania Założycielskiego. Osoby indywidualne

Wyniki Badania Założycielskiego. Gospodarstwa domowe

Gotowość na nowy standard
DVB-T2/HEVC

Gotowość na nowy standard
DVB-T2/HEVC

Badania treści audio – rynki lokalne

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

Badania treści audio – rynki lokalne

Wyniki Badania Założycielskiego IND