Publikacja wyników Audio Track, rynki lokalne

Audio Track – rynki lokalne

Publikacja wyników Audio Track, rynek ogólnopolski

Audio Track – rynek ogólnopolski

Badanie Założycielskie KIM Raport 2023

Wyniki Badania Założycielskiego 2023 Gospodarstwa domowe

Wyniki Badania Założycielskiego 2023 Osoby indywidualne

Podręcznik Badania Założycielskiego 2023