Wybrane wyniki Badania Założycielskiego

Badanie słuchalności treści audio

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC