Kto jest zagrożony utratą sygnału telewizyjnego?

KIM: rośnie gotowość na zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji NTC