Podsumowujemy półtora roku działalności

Realizacja badania słuchalności audio i budowy panelu telemetrycznego

Poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Gotowość na nowy standard
DVB-T2/HEVC

Więcej niż co dziesiąty Polak korzystał z treści udostępnianych na platformach streamingowych

Wśród ogółu Polaków z podcastów korzysta już co dziesiąta osoba

Najnowsze lokalne wyniki trackingu treści audio