Badanie dzienniczkowe

 Poziom dostosowania do nowego standardu odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Z rynkiem o kluczowych insightach z Badania Założycielskiego

Podsumowujemy półtora roku działalności

Realizacja badania słuchalności audio i budowy panelu telemetrycznego

Poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Więcej niż co dziesiąty Polak korzystał z treści udostępnianych na platformach streamingowych

Wśród ogółu Polaków z podcastów korzysta już co dziesiąta osoba

Najnowsze lokalne wyniki trackingu treści audio

Ponad połowa Polaków co najmniej raz w ciągu minionego roku korzystała z usług gastronomicznych poza domem