KIM publikuje wyniki Badania Założycielskiego

KIM udostępnia metodologię badania treści audio

KIM udostępnił pierwsze wyniki badania treści audio

KIM: ponad 11 mln gospodarstw domowych w Polsce słucha radia

KIM na 14 Forum Gospodarczym TIME

Kto jest zagrożony utratą sygnału telewizyjnego?

KIM: rośnie gotowość na zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji NTC

„Czy jesteśmy gotowi na DVB-T2/HEVC? Konferencja Związku Cyfrowa Polska”

Konferencja PIKE