Wyniki Badania Założycielskiego

KIM: rośnie gotowość na zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji NTC