Druga część wyników Badania Założycielskiego

Wyniki Badania Założycielskiego IND

Kolejne wyniki badania treści audio

Charakterystyka słuchania radia

Wyniki Badania Założycielskiego

Gotowość na nowy standard DVB-T2/HEVC

Wyniki Badania Założycielskiego GOS