Badania treści audio – rynki lokalne

Ponad połowa Polaków co najmniej raz w ciągu minionego roku korzystała z usług gastronomicznych poza domem

Najnowsze wyniki trackingu treści audio

Badania treści audio – rynek ogólnopolski

Treści audio umilają czas

Prawie 92% dzieci w wieku 4-9 lat korzysta z telewizora, niemal 45% z telefonu komórkowego

Co dziesiąty Polak chodzi do muzeum, co trzeci na festyny

Dzieci w wieku 10-15 lat są bardzo aktywne w sieci

Niewielu seniorów korzysta z nowych mediów

Gotowość na zmianę standardu nadawania sygnału DVB-T2/HEVC rośnie